Orthopedie

U bevindt zich hier

Veiligheidsschoenen

Ga naar veiligheidsschoenen

Klachtenprocedure

Wij streven altijd naar het leveren van producten die voldoen aan hoge kwaliteitseisen, hierbij trachten wij onze dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze cliƫnten.

In het geval dat er ondanks ons streven toch klachten ontstaan, kunt u deze kenbaar maken aan ons. U kunt dit mondeling of schriftelijk doen bij uw aanmeter, aan de balie of via de (digitale)post. In alle gevallen zullen wij op zoek gaan naar een passende oplossing en u schriftelijk informeren over de te nemen maatregelen samen met de beschrijving van het probleem.

U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van de door ons ontvangen klacht. Daarna zullen wij u binnen 14 werkdagen een voorstel doen tot afhandeling van uw klacht, ook dit zullen wij schriftelijk aan u bevestigen.

Mocht u en het bedrijf niet tot een overeenstemming kunnen komen kan de casus schriftelijk door u worden aangemeld bij de klachtencommissie van Huykman en Duyvestein B.V. Deze zal binnen 6 weken schriftelijk uitspraak doen.

Wanneer blijkt dat wij niet tot een overeenstemming hebben kunnen komen, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie Orthopedische en Medische Hulpmiddelen van NVOS-Orthobanda, gebruik hiervoor het klachtenformulier. NVOS-Orthobanda is de overkoepelende brancheorganisatie voor orthopedisch hulpmiddelen leveranciers waar Huykman & Duyvestein bij is aangesloten. De onafhankelijke commissie buigt zich over uw klacht en de geboden oplossingen. Het secretariaat van de klachtencommissie neemt contact met u op om de klacht door te nemen en is uw aanspreekpunt tijdens de procedure.

Alle klachten worden gemeld bij de klachtencommissie van Huykman & Duyvestein zodat deze besproken worden en geƫvalueerd om eventueel in de toekomst een klacht kunnen voorkomen of om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Mochten er naar aanleiding van uw klacht verbeteringen of wijzigingen plaats vinden, dan zullen wij u hierover informeren. Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben kunt u deze aan de baliemedewerkers, aan uw aanmeter of via info@hdos.nl kenbaar maken.

    Bekijk onze Brochure


    Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lookbooks


    HUYKMAN & DUYVESTEIN
    ZILVERSTRAAT 21
    2544 EJ DEN HAAG