Orthopedie

U bevindt zich hier

Mode

Ga naar huykman-duyvestein.com

Veiligheidsschoenen

Ga naar veiligheidsschoenen

Klachtenprocedure

Wij streven altijd naar het leveren van producten die voldoen aan hoge kwaliteitseisen, hierbij trachten wij onze dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze cliënten.

In het geval dat er ondanks ons streven toch klachten ontstaan, kunt u deze kenbaar maken aan ons. U kunt dit mondeling of schriftelijk doen bij uw aanmeter, aan de balie of via de (digitale)post. In alle gevallen zullen wij op zoek gaan naar een passende oplossing en u  schriftelijk informeren over de te nemen maatregelen samen met de beschrijving van het probleem.

U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van de door ons ontvangen klacht. Daarna zullen wij u binnen 14 werkdagen een voorstel doen tot afhandeling van uw klacht, ook dit zullen wij schriftelijk aan u bevestigen.

Mocht u en het bedrijf niet tot een overeenstemming kunnen komen kan de casus schriftelijk door u  worden aangemeld bij de klachtencommissie van Huykman en Duyvestein B.V. Deze zal binnen 6 weken schriftelijk uitspraak doen.

Wanneer blijkt dat wij niet tot een overeenstemming hebben kunnen komen, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van NVOS-Orthobanda (www.nvos-orthobanda.nl). Dit is de overkoepelende brancheorganisatie voor orthopedisch hulpmiddelen leveranciers waarbij Huykman & Duyvestein is aangesloten. NVOS-orthobanda doet geen uitspraken over financiële tegemoetkomingen. Een klachtenformulier en voorwaarden kunt u opvragen via [email protected] , per post aan Klachtencommissie orthopedische en medische hulpmiddelen, Postbus 120, 3760 AC in Soest of telefonisch via 035-6037964.

Mocht een van de partijen het niet eens zijn met de uitspraak van de klachtencommissie van de NVOS- Orthobanda dan kan de klacht schriftelijk worden aangemeld bij het secretariaat van de Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen (SEMH; www.semh.info ) teneinde daar een oordeel te vragen van de Geschillencommissie. U kunt de geschillencommissie van de SEMH bereiken via [email protected] of per post aan: Secretariaat SEMH, Postbus 526, 2400 AM in Alphen aan de Rijn. Telefoonnummer: 0172-414814.

Alle klachten worden gemeld bij de klachtencommissie van Huykman & Duyvestein zodat deze besproken worden en geëvalueerd om eventueel in de toekomst een klacht kunnen voorkomen of om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Mochten er naar aanleiding van uw klacht verbeteringen of wijzigingen plaats vinden, dan zullen wij u hierover informeren. Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben kunt u deze aan de baliemedewerkers, aan uw aanmeter of via [email protected] kenbaar maken.


Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lookbooks


HUYKMAN & DUYVESTEIN
ZILVERSTRAAT 21
2544 EJ DEN HAAG